Stoker Til Flis

AMECO Stoker Til Flis er et alternativ til AMECO Celle Sluse.

AMECO Stoker har de krævede 25cm faldskakt mellem fødesneglen fra siloen ned til stoker sneglen der kører brændslet ind i forbrændings kammeret.

AMECO Stoker er udstyret med de krævede sikkerheds-foranstaltninger for at sikre dig en sikker drift af dit bio brændsels fyr. Vi har installeret en kapacitativ føler og en temperatur føler.

Den kapacitative føler som sikrer mod opstuving af brændsels materiale i faldskakten. Skulle der mod forventning ske en opstuvning af brændsel, standses fødesneglen fra siloen medens stoker sneglen fortsætter med at køre.

Temperatur føleren sikrer at i tilfælde af en forhøjet temperatur på stokeren afbrydes fødesneglen fra siloen medens stoker sneglen forsætter med at køre.